ATOM - Listado calles

Dataset Calles de Las Palmas de Gran Canaria
Recurso Listado calles
Descripción

Listado de las calles de Las Palmas de Gran Canaria

Formato ATOM
Descargas 2
Información
164 Visitas
Sector Público

DETALLES

              
               
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:lpgc="http://datosabiertos.laspalmasgc.es#"><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/rest/datasets/gis_nombre_via.atom</id><title>V��as Las Palmas de Gran Canaria - GIS</title><author>
<name>Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria</name>
</author><link href="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/rest/datasets/gis_nombre_via.atom" rel="self" type="application/atom+xml" /><updated>2020-06-27T23:30:16.703Z</updated><os:itemsPerPage>50</os:itemsPerPage><os:startIndex>1</os:startIndex><os:totalResults>5447</os:totalResults><entry>
<lpgc:PARTICULA>DE LA</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>PUNTILLA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7464</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7464</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7464.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>MARÍA AURORA PÉREZ PÉREZ</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7465</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7465</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7465.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>LOS</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>GUANCHES</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7444</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7444</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7444.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>REMIGIO RODRÍGUEZ QUINTANA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7462</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7462</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7462.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>BLERIOT XI</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7463</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7463</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7463.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>PLAYA BOCABARRANCO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>LUGAR</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7507</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7507</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7507.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>SANSOFE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>URB</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7508</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7508</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7508.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>AGATHA CHRISTIE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7565</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7565</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7565.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>LA</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>MATULA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>655</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>655</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/655.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NICOLÁS RODRÍGUEZ SANTANA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7582</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7582</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7582.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>BARTOLOMÉ SANTIAGO VEGA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7562</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7562</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7562.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>PADRE PAÚL EMILIO MOLINA RÍOS</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>2127</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>2127</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2127.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO,ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7564</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7564</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7564.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ DE AGUILAR Y ELIZAGA, ABOGADO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7566</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.703Z</updated><dc:identifier>7566</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7566.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6981</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>6981</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6981.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>ANTONIO GARCÍA YSÁBAL, POETA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6982</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>6982</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6982.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JUAN MARTÍN, EL EMPECINADO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>2709</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>2709</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2709.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>PABLO MARTÍN MADERA, ACUARELISTA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7001</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7001</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7001.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>RAFAEL NEBOT CABRERA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PSAJE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7021</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7021</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7021.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>SUSO MARIATEGUI, TENOR</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7022</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7022</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7022.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>CAROLINA PÉREZ MEDINA, ENFERMERA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7082</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7082</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7082.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>ALFONSO OSHANAHAN, ESCRITOR-PERIODISTA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PSAJE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7041</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7041</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7041.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>PEDRO ESPINOSA LORENZO, PIANISTA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7081</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7081</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7081.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSÉ ALONSO MORALES, SACERDOTE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7083</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7083</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7083.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>GERMÁN DÉVORA CEBALLOS</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7123</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7123</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7123.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSÉ SUÁREZ GARCÍA (PEPUCHO)</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7241</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7241</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7241.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>DOCTOR VICENTE NAVARRO MARCO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7301</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7301</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7301.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>DOCTOR AGUSTÍN BOSCH MILLARES</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7302</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7302</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7302.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>ERNESTO CANTERO AROCENA, CATEDRÁTICO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>2424</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>2424</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2424.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JUAN RAMIREZ VALIDO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>4143</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>4143</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4143.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>DE</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NUESTRA SRA. DE LA LUZ</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6505</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>6505</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6505.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>DE</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NUESTRA SRA. DE LA LUZ</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6504</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>6504</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6504.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>A</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>MARZAGAN</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CTRA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7401</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7401</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7401.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>MANUEL MONASTERIO MENDOZA, DOCTOR</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7422</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7422</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7422.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>EDUARDO SUÁREZ MORALES, DIPUTADO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7423</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7423</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7423.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>HERMANOS MOMO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7424</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7424</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7424.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOAQUÍN CASARIEGO RAMÍREZ, ARQUITECTO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>7425</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.702Z</updated><dc:identifier>7425</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7425.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>2011</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>2011</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2011.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>2010</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>2010</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2010.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>1994</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>1994</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/1994.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>DE LA</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>MEMORIA 20.08.2008</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6503</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>6503</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6503.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA>LOS</lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>FIERRO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CMNO</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>4351</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>4351</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4351.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>SECUNDINO ZUAZO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>4062</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>4062</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4062.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>BARRANQUILLO SIETE PUERTA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>LUGAR</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>5577</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>5577</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5577.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>BEMIZOLA</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>5676</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>5676</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5676.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>SEBASTIAN HERNANDEZ, MAYORDOMO</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>6511</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>6511</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6511.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>39</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>39</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/39.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>5497</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>5497</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5497.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>4723</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>4723</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4723.atom</id></entry><entry>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA><lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA><lpgc:TRAMO_VIA>4972</lpgc:TRAMO_VIA><updated>2020-06-27T22:30:16.701Z</updated><dc:identifier>4972</dc:identifier><id>http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4972.atom</id></entry></feed>
ADVERTENCIA:
 • La previsualización solo muestra los primeros 100000 caracteres. Puede descargar la totalidad de los datos desde este enlace .