RDF - Listado calles

Dataset Calles de Las Palmas de Gran Canaria
Recurso Listado calles
Descripción

Listado de las calles de Las Palmas de Gran Canaria

Formato RDF
Descargas 1
Información
89 Visitas
Sector Público

DETALLES

              
               
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:lpgc="http://datosabiertos.laspalmasgc.es#"
><rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7464.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>DE LA</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7464</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>PUNTILLA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7464</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7465.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7465</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>MAR&#205;A AURORA P&#201;REZ P&#201;REZ</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7465</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7444.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>LOS</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7444</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>GUANCHES</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7444</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7462.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7462</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>REMIGIO RODR&#205;GUEZ QUINTANA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7462</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7463.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7463</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>BLERIOT XI</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7463</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7507.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>LUGAR</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7507</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>PLAYA BOCABARRANCO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7507</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7508.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>URB</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7508</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>SANSOFE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7508</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7565.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7565</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>AGATHA CHRISTIE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7565</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/655.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>LA</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>655</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>MATULA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>655</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7582.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7582</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NICOL&#193;S RODR&#205;GUEZ SANTANA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7582</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7562.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7562</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>BARTOLOM&#201; SANTIAGO VEGA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7562</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2127.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>2127</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>PADRE PA&#218;L EMILIO MOLINA R&#205;OS</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>2127</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7564.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7564</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JER&#211;NIMO SAAVEDRA ACEVEDO,ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7564</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7566.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>RTDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7566</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.703Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOS&#201; JOAQU&#205;N D&#205;AZ DE AGUILAR Y ELIZAGA, ABOGADO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7566</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6981.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6981</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>SANT&#205;SIMO CRISTO CRUCIFICADO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6981</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6982.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6982</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>ANTONIO GARC&#205;A YS&#193;BAL, POETA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6982</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2709.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>2709</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JUAN MART&#205;N, EL EMPECINADO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>2709</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7001.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7001</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>PABLO MART&#205;N MADERA, ACUARELISTA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7001</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7021.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PSAJE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7021</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>RAFAEL NEBOT CABRERA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7021</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7022.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7022</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>SUSO MARIATEGUI, TENOR</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7022</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7082.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7082</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>CAROLINA P&#201;REZ MEDINA, ENFERMERA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7082</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7041.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PSAJE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7041</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>ALFONSO OSHANAHAN, ESCRITOR-PERIODISTA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7041</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7081.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7081</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>PEDRO ESPINOSA LORENZO, PIANISTA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7081</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7083.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7083</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOS&#201; ALONSO MORALES, SACERDOTE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7083</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7123.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7123</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>GERM&#193;N D&#201;VORA CEBALLOS</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7123</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7241.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7241</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOS&#201; SU&#193;REZ GARC&#205;A (PEPUCHO)</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7241</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7301.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7301</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>DOCTOR VICENTE NAVARRO MARCO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7301</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7302.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7302</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>DOCTOR AGUST&#205;N BOSCH MILLARES</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7302</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2424.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>2424</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>ERNESTO CANTERO AROCENA, CATEDR&#193;TICO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>2424</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4143.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>4143</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JUAN RAMIREZ VALIDO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>4143</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6505.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>DE</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6505</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NUESTRA SRA. DE LA LUZ</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6505</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6504.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>DE</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6504</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NUESTRA SRA. DE LA LUZ</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6504</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7401.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CTRA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>A</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7401</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>MARZAGAN</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7401</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7422.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7422</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>MANUEL MONASTERIO MENDOZA, DOCTOR</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7422</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7423.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7423</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>EDUARDO SU&#193;REZ MORALES, DIPUTADO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7423</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7424.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7424</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>HERMANOS MOMO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7424</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/7425.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA></lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>7425</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.702Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOAQU&#205;N CASARIEGO RAM&#205;REZ, ARQUITECTO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>7425</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2011.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>2011</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>2011</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/2010.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>2010</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>2010</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/1994.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>1994</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>NESTOR DE LA TORRE, BARITONO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>1994</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6503.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PLAZA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>DE LA</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6503</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>MEMORIA 20.08.2008</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6503</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4351.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CMNO</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA>LOS</lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>4351</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>FIERRO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>4351</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4062.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>4062</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>SECUNDINO ZUAZO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>4062</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5577.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>LUGAR</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>5577</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>BARRANQUILLO SIETE PUERTA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>5577</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5676.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>PZTA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>5676</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>BEMIZOLA</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>5676</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/6511.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>CALLE</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>6511</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>SEBASTIAN HERNANDEZ, MAYORDOMO</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>6511</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/39.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>39</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>39</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/5497.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>5497</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>5497</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4723.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>4723</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>4723</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://datosabiertos.laspalmasgc.es/api/datos/gis_nombre_via/4972.rdf"><lpgc:TIPO_VIA>AVDA</lpgc:TIPO_VIA>
<lpgc:PARTICULA> </lpgc:PARTICULA>
<dc:identifier>4972</dc:identifier>
<dc:modified>2020-06-27T22:30:16.701Z</dc:modified>
<lpgc:NOMBRE_VIA>JOSE RAMIREZ BETHENCOURT, ALCALDE</lpgc:NOMBRE_VIA>
<lpgc:TRAMO_VIA>4972</lpgc:TRAMO_VIA>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>
ADVERTENCIA:
 • La previsualización solo muestra los primeros 100000 caracteres. Puede descargar la totalidad de los datos desde este enlace .